Slå på/av undertekst på PC/Mac

Denne artikkelen viser fremgangsmåte for å skru på/av tekst når du ser innhold via vår nettside tv2sumo.no. Når du lagrer innstillinger for tekst, vil dette være standard helt til du igjen endrer valg i menyen.

Start avspilling av en video. Hold pekeren på videovinduet, slik at tidslinje og knapper vises i videoen.

Du finner tannhjulet nede til høyre, og finner Undertekst i menyen. Trykk på den, og velg Norsk eller Av.