Logg inn på app på TVen

Trykk på sirkelen med menneske-ikon oppe til venstre og logg inn.

Fungerer ikke brukernavn og passord? Vi forklarer hvordan du går frem i artikkelen Endre passord.