Endringer i sendeskjema

Grunnet koronasituasjonen er det en del endringer i internasjonale og norske produksjoner. Vi vil fortløpende oppdatere denne artikkelen med informasjon om hvordan innhold påvirkes, og tar forbehold om flere endringer.

Internasjonalt innhold

Det er nå, ingen internasjonale serier eller programmer som er utsatt på grunn av pandemien.

Norske produksjoner

Det er nå, ingen norske serier eller programmer som er utsatt på grunn av pandemien.