Fotball på flere skjermer

Du kan kun se fotball på 1 skjerm av gangen uavhengig om du har tjenesten 4 skjermer. Grunnen til dette er rettighetsbegrensninger. Dersom du trenger fotball på mer enn 1 skjerm til privat bruk må du kjøpe flere abonnement.